NanoNed erfenis

NanoNed logoNanoNed was een initiatief van zeven universiteiten en TNO en Philips. Met financiele steun van het Minsterie van Economische Zaken investeerde NanoNed in experimentele faciliteiten, wetenschappelijk onderzoek en disseminatie van kennis.

Het programma werd in 2011 afgerond met een bijeenkomst waarvan hieronder een verslag.

In het nieuwe innovatie programma NanoNextNL vindt een deel van de NanoNed successen voortgang in nieuwe projecten.

 

Door eendracht komt het kleine tot bloei

Een impressie van het NanoNed Slotfestijn

Op 21 oktober jongstleden werd, in het door prachtige herfstkleuren en weersomstandigheden omzoomde Paleis Het Loo in Apeldoorn, het NanoNed Consortium 'ten grave gedragen', zoals bestuursvoorzitter David Reinhoudt het uitdrukte. Desalniettemin bleek het een alleszins feestelijke samenscholing. In de eerste plaats omdat, zoals alle sprekers benadrukten, de eendrachtige samenwerking tussen de Nederlandse nanowetenschap & -technologie kennisinstellingen en bedrijven, als alleszins geslaagd mag worden geboekstaafd. Maar ten tweede en vooral, omdat NanoNed, vanwege dat succes, onverpoosd kan worden gecontinueerd, onder de naam NanoNextNL.

NanoNed Dwerglandschap HighRes 1Voorin het publieksboek Dwerglandschap van Sonja Knols-Jacobs, waarmee het Slotfestijn werd bezegeld, staat een twee-paginabrede foto van Richard Feynman, met het bijschrift 'in den beginne'. Door velen wordt Feynman beschouwd als de grondlegger van nanotechnologie, omdat hij op 29 december 1959 een lezing gaf met daarin de legendarische uitspraak: ʻThereʼs plenty of room at the bottomʼ. Die toespraak was, en is mijns inziens nog steeds, zo indrukwekkend en stimulerend omdat Feynman daarin iets revolutionairs beweert door 'niet uit te sluiten dat …'.

Iets beweren (en gaan onderzoeken) door het niet uit te sluiten, dat vormt de essentie én het plezier van baanbrekende wetenschap en technologie. In Dwerglandschap zegt de Nijmeegse nano-professor Sylvia Speller daarover: “Voor mij persoonlijk ligt de uitdaging van de nanowetenschap juist in het feit dat het zo klein is dat je het niet kunt zien. Het is mind boggling. De nanowereld is heel anders dan de wereld die we kennen … dat maakt nanowetenschap tot een denkcultuur, en dat spreekt mij enorm aan.” Precies die mentaliteit en atmosfeer kenmerkte ook het NanoNed Slotfestijn. In een afwisselend programma van mind boggling mini-lezingen, breathtaking visualisaties, sweeping uitspraken, een flashy promo en electrifying vraaggesprekken, passeerden meerdere doelstellingen, verwachtingen en resultaten uit de afgelopen jaren de revue. En precies zoals de nanowereld zelf 'heel anders is dan de wereld die we kennen', bleek dat ook, in positieve zin, het geval voor veel onderzoeksresultaten en prestaties van NanoNed. Een 'lab on a chip' komt zienderogen dichterbij vertelde de NanoFluidics woordvoerder Albert van den Berg. 'Meer dan Moore' is allang geen grootspraak meer, zei NanoSpintronics kapitein Bert Koopmans. Rondom de 'onmogelijke lichtspelletjes' uit de NanoPhotonics laboratoria twisten feiten én fictie én bedrijfsleven om de voorrang, aldus de vlaggenschipkapitein Albert Polman. En de NanoLab promotiefilm bracht veel aanwezigen, voor even, in de veronderstelling dat niet alleen neutrino's de Einsteiniaanse natuurwetten kunnen tarten.

Het integreren van een technology assessment programma heette bij aanvang van NanoNed nog 'een visionaire stap'. Dat het ook in NanoNextNL een centrale rol zal spelen, zegt alles over het succes ervan. Beoogd themacoördinator Harro van Lente durfde zowaar al publiekelijk de term persuasive technology in de mond te nemen. Huub Salemink, presenteerde de verdiensten van het valorisatieplatform. Vier NanoNed promovendi verwoordden en belichaamden de diversiteit aan persoonlijkheden, vakgebieden, carrièremogelijkheden en media-opportunities die nanowetenschap en-technologie in zich dragen. Menno de Jong, wetenschappelijk directeur van NanoFM, stond symbool voor de uiteenlopende spin offs die NanoNed heeft voortgebracht. En de kersverse Simon Stevin Meester 2011 Dave Blank, vertelde in zijn hoedanigheid als bestuursvoorzitter van NanoNextNL, en bevlogen als altijd, over de mogelijkheden en vergezichten voor de nabije toekomst.

Aan het einde van het officiële programma somde David Reinhoudt nog eens de voornaamste resultaten van NanoNed op en overhandigde vervolgens het eerste exemplaar van het publieksboek Dwerglandschap aan Wim van Velzen, voorzitter van de Commissie van Wijzen ICES/KIS. Deze maakte dankbaar van de gelegenheid gebruik om NanoNed in de persoon van zijn voorzitter uitgebreid te complimenteren en te feliciteren. Zelfs het afsluitende 'walking dinner' bleek geheel en al in stijl met het voorafgaande: het kon daadwerkelijk lopen! En dat niet alleen. Ook leek het, in de geest van Richard Feynman, niet uit te sluiten dat de aanwezigen 'plenty of room at the bottom' hadden.

Jan van den Berg, moderator.

(Het boek: Sonja Knols-Jacobs, Dwerglandschap. Nanotechnologie van fiction naar science is gratis te bestellen via This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

LinkedinTwitter

News

19.11.14
NanoCity 2014: a recap more

05.11.14
Workshop: Micro-plasmas at Atmospheric Pressure more

31.10.14
Young Technology Award more

>>> more news

Events

31.10.14
NIA Symposium more

01.01.14
Full list of Nanotechnology Events more

>>> more events